Найдавніші форми грошей (премонети)

Рідкі монети Північного Причорномор'я

Монети варварських племен Північного Причорномор'я

Антична кераміка Північного Причорномор'я

Середньовічні монети Київської Русі - України

Культові вироби Черняховської культури і Київської Русі

Монети Золотої Орди і Кримського ханства

Перші металеві бони України

Монети Російської імперії

Пам’ятні медалі та жетони

Нестандартні монети України

Рідкі монети України

Незвичайні монети світу

Монети колишніх країн і колоній


Назад   Монети варварських племен
   Північного Причорномор'я
Ru  En  Ua  
 


Грошовий обіг на південній території сучасної України зароджується в епоху переселення сюди греків з Малої Азії і розвитку торгових відносин між ними й іншим грецьким світом, а також місцевими скіфськими й іншими варварськими племенами (кельти, фракійци, сармати й ін.). Багато варварських племен Північного Причорномор'я чеканили власну монету, як наслідування грецьким і римським монетам. До продукції варварських монетних дворів і майстерень періоду Черняховської культури (II - IV в.в.) відносяться і т. зв. українські ауреуси.


1. Кельти Наддністрянщини. 1/8 статера.
Золото. III-II в.в.до н.е.

2. Кельти Наддністрянщини. Дідрахма.
Срібло. III-II в.в.до н.е.

3. Кельти Наддністрянщини. Драхма.
Срібло. III-II в.в.до н.е.

4. Кельти Наддністрянщини.
Свинець. III-II в.в.до н.е.

5. Кельти Наддністрянщини.
Свинець. III-II в.в.до н.е.

6. Кельти Наддністрянщини.
Свинець. III-II в.в.до н.е.

7. Кельти Наддністрянщини.
Свинець. III-II в.в.до н.е.

8. Кельти Наддністрянщини.
Мідь. IV в. н.е.

9. Скіфо-сармати. Наслідування денарію.
Срібло. II-III в.в. н.е.

10. Скіфо-сармати. Наслідування денарію.
Срібло. II-III в.в. н.е.

11. Скіфо-сармати. Наслідування денарію.
Срібло. II-III в.в. н.е.

12. Скіфо-сармати. Наслідування денарію.
Срібло. III в. н.е.

13. Остготи. Таманський денарій.
Срібло. II-IV в.в. н.е.

14. Остготи. Таманський денарій.
Срібло. II-IV в.в. н.е.

15. Остготи. Таманський денарій.
Срібло. II-IV в.в. н.е.

16. Остготи. Таманський денарій.
Срібло. II-IV в.в. н.е.

17. Остготи. Таманський денарій.
Мідь. II-IV в.в. н.е.

18. Остготи. Таманський денарій.
Мідь. II-IV в.в. н.е.

19. Остготи. Таманський денарій.
Латунь. II-IV в.в. н.е.

20. Черняховска культура.
Донатив. Мідь з позолоттю. III-IV в.в. н.е.

21. Український ауреус. Наслідування
ауреусу Марка Аврелія. Золото. II в. н.е.

22. Український ауреус. Наслідування
ауреусу Комода (?). Золото. II в. н.е.

23. Український ауреус. Наслідування
ауреусу Траяна Деция. Золото. III в. н.е.

24. Український ауреус. Наслідування
ауреусу Констанція I. Золото. III в. н.е.


© The Odessa Museum of Numismatic 2000