Істория грошового
обігу України


Греко-
скіфський
період


Римсько-
сарматський
період


Арабо-
візантійський
період

Києво-
європейський
період

Монголо-
татарський
період

Польсько-
литовський
період

Російсько-
радянський
період

Незалежний
періодНазад


   Фонди музею
Ru  En  Ua  
     
Греко-скіфський період (VII в. - I в. до н.е.)
представлений монетами грецьких міст - держав, що існували в античні часи в Північному Причорномор'ї (Ольвія, Тірa, Ніконій, Херсонес, Керкинітіда, Феодосія, Пантікапей та інш.), а також міськими і царськими випусками Боспорськоi держави. Крім монет Північного Причорномор'я в зборах музею є монети багатьох міст і держав іншого грецького світу.
 
Римсько-сарматський період (I в. - V в. н.э.) -
представлений власними випусками міст Північного Причорномор'я і Боспорськоi держави періоду римського впливу на регіон, а також власними римськими монетами того періоду, включаючи монети римських провінцій (Фракія, Мезія та інш.), варварськими імітаціями.
 
Арабо-візантійський період (Vв. - Х в.) -
представлений монетами різних арабських і інших східних держав (Сасаніди, Омейяди, Аббасиди, Саманіди та інш.), що знаходилися в обігу в Київській Русі, а також монетами Візантії, середньовічними Херсонеса і Тамані.
 
Києво-європейський період (Х в. - ХШ в.) -
представлений основною грошовою одиницею Київської Русі - гривнею (київський і чернігівський типи), монетами Тмутараканського князівства, а також західноєвропейськими і візантійськими монетами цього періоду, Болгарського, Вірменського, Трапезундського царств.
 
Монголо-татарський період (ХШ в. - XVIII в.) -
представлений золотоординськими, кримсько-татарськими, генуезько-кримськими, молдавськими і турецькими монетами.
 
Польсько-литовський період (XIV в. - XVIII в.) -
крім власне польських і литовських монет представлений і іншими типами, що зверталися в Україні в ті часи увеликих кількостях: Угорщини, Венециї, Німеччини, Силезії, Московської держави тощо.
 
Російсько-радянський період (XVIII в. - 1991 г.) -
представлений монетами Російської і Австро-Угорської імперій, а з 1921 року - радянськими монетами і сурогатами грошей.
 
Незалежний період ( з 1991 року ) -
представлений зразками металевої національної валюти (карбованці, гривні) регулярними і коммеморативними.© The Odessa Museum of Numismatic 2000.