Керкинітіда

Херсонес


Назад


   Історія і монетна справа античних міст Таврii
Ru  En  Ua  
   


Керкинітіда - найбільш ранній з древніх міст Північно-Західної Тавріки. Виник на рубежі VI - V ст. до н.е. і знаходився на місці сучасного міста Євпаторія. Вихідцями з якого грецького поліса була заснована Керкинітіда - невідомо. Існують дві гіпотези. По одній версії місто заснували дорийцi (Гераклея Понтійська), по іншій - невідомий ионiйський поліс.

До середини IV ст. до н.е. місто було невеликим самостійним полісом, а пізніше було включено до складу херсонеського поліса. У II ст. до н.е. був захоплений скіфами. Під час другого походу Діофанта (кінець II ст. до н.е.) Керкинітіда була взята після облоги і повернена Херсонесу. По археологічних знахідках встановлено, що життя в місті припинилося на рубежі II - III ст. н.е.

У другій половині V ст. до н.е. Керкинітіда, аналогічно з Ольвієй, випускала примітивні монети, що ллються, у вигляді стріл та риб, на зміну яким прийшла державна монета, що ллється, - керкинiтидський "асc". У IV - III ст. до н.е. місто чеканило власну мідну монету з вказівкою свого імені. Включення Керкинітіди до складу Херсонеської держави мало для міста самі сумні наслідки - вoнo перестало існувати як поліс, припинило чеканити монету, опинилося на положенні виробничого додатку.

Херсонес - античне місто на території Південно-Західної Тавріки, в межах сучасного міста Севастополя. Заснований в V ст. до н.е. переселенцями з Гераклеї Понтійської. Єдина дорийськая колонія в Північному Причорномор'і.

До середини IV в. до н.е. залишався невеликим містом. Потім почалася експансія Херсонеса в родючі рівнинні райони Північно-Західного Криму. Вона супроводилася підкоренням Керкинітіди і створенням численних херсонесських зміцнень. Утворення в III в. до н.е. скіфської держави в Криму привело до загострення скіфо-херсонесських відносин. Втручання Мітрідата VI Евпатора врятувало Херсонес від скіфського розгрому, але місто було включене до Понтійської держави Мітрідата.

Після смерті Мітрідата (63 р. до н.е.) Херсонес знаходився в політичній і економічній залежності від Боспорської держави. З другої половини I ст. н.е. в місті знаходився римський гарнізон. Після розділу Римської імперії в кінці IV в.н.э. на дві частини Херсонес увійшов в сферу впливу Східної Римської імперії. На відміну від багатьох інших грецьких північно-понтійських міст Херсонес не загинув на рубежі античності і середньовіччя.

Початок херсонеськоi чеканки відноситься до IV ст. до н.е. В подальшому Херсонес випускав срібну і мідну монету, що зверталася на внутрішньому ринку. З I ст. до н.е. в херсонеському грошовому обігу починає брати участь понтiйсько-пафлагонська і боспорська монета, а в I - II ст. н.е. посилюється приток римськоi монети.

У кінці III ст. н.е. античний Херсонес припиняє карбування власної монети.