Істория грошового обігу України

Історія Північного Причoрномор'я та його монетної справи

Виставки та експозиції

Публікації

Популярні проекти

Керівництво та адреса музею

Експертна комісіяНазад


   Вісник Одеського музею нумізматики
Ru  En  Ua  
 


Вісник | Книги | Доповіді й cтатті | Альманах

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15
#16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26-27 #28 #29 #30 #31
#32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46
#47-48 #49-50 #51-52 #53-54 #55-56 #57 #58 #59-60 #61
#62  


Випуск № 1. Грудень 1999 р. "Нові монети Савромата I".
Автори: В.П.Олексіїв, П.Г.Лобода.


Публікуються 12 нових монет - сестерцієв - боспорського царя Савромата I (93-123 г.г. н.е.). Найбільш цікавими за якістю нової наукової інформації, на погляд авторів, є такі монети:

 

Монета # 2 Уперше зафіксована надчеканка у вигляді голови Септімія Севера на аверсi даного типу монет. Ретроградне розгортання окремих букв напису і відсутність окремих букв в легенді.
Монета # 4 Знак цінності (МН) присутній і на реверсi, і на аверсi монети. Легенда розривається знаком цінності.
Монета # 6 Уперше на монеті даного типу зафіксовані дві надчеканки, які розташовані з різних боків монети.
Монета # 11 Уперше на монеті даного типу зафіксовані дві надчеканки на аверсi монети.


Випуск № 2. Березень 2000 р. "Каталог монет Криму у складі Золотої Орди"
(середина XIII - початок XV вв.).
Автор: Лебедєв В.П.


На базі приватних колекцій Росії і України, а також з обліком раніше виданих в літературі монет, автор публікує понад 150 типів монет, карбованих на монетних дворах Криму в той час, коли він входив до складу джучидськоi держави, починаючи з хана Берке і закінчуючи Узбеком-ханом. Багато з монет, що публікуються, є унікальними примірниками.

Монета # 1 Ярмак хана Берке. 1256 - 1266 р.р.

Монета # 2 Ярмак хана Менгу-Тимура. 1266 - 1280 р.р.

Монета # 3 Ярмак хана Туда-Менгу. 1280 - 1287 р.р.
Монета # 4 Ярмак хана Тула-Буга. 1287 - 1291 р.р.


Випуск № 3. Червень 2000 р. "Рідкі і унікальні монети Савромата II".
Автори: В.П.Олексіїв, П.Г.Лобода.


Публікуються 12 монет (сестерциї, денарiї, драхма) боспорського царя Савромата П (186-210 рр. н.э.). Найбільш важливими з точки зору наукової інформації є:
Монета # 5 Зафіксована невідома науці монета з четвертим подвигом Геракла - приваблення керинейськоi лані.

Монета # 2 Нова монета рідкого типу з надчеканкою на реверсі.
Монета # 3 Нова монета рідкого типу з надчеканкою на реверсі.
Монета # 4 Нова монета рідкого типу.
Монета # 1 Зафiксована монета, виготовлена з аурихалка з надчеканкою на реверсі

Випуск № 4. Вересень 2000 р. "Декілька невиданих монет Боспора ранньоримського часу. (Від Асандра до Савромата I)"
Автори : В.П.Алексєєв, П.Г.Лобода


Публікуються 16 нових монет Боспора другої половини I в. до н.е. - першої чверті II в. н.е., раніше не друкувались в нумізматичній літературі. Серед них є унікальні екземпляри і нові варіанти раніше виданих монет.
Монета # 1
Обол архонта Асандра. Монета з новим варіантом спарених надчеканок.
Монета # 5
Ассарій Аспурга. Реверс монети поданий у дзеркальному відбитку, а монограма - у дзеркально - вертикальному
Монета # 13
Сестерцій Рискупoріда II. Надчеканка на аверсі у виді голови Септимія Севера перетворює монету в унікальний екземпляр
Монета # 15
Сестерцій Савромата I. Монета з новими типами сторін. Публікується вперше.
Випуск № 5. Грудень 2000 р. "Обрані монети боспорських царів - від Рискупоріда II до Котіса III".
Автори : В.П.Алексєєв , П.Г. Лобода.


Публікуються 21 монета Боспора, викарбувані в період із 80 р.н.е. до 233 р. н.е. Серед них є унікальні і рідкі екземпляри, а також монети в типологічному відношенні відомі, але з новими штемпелями.
Монета # 3
Сестерцій Савромата I. Унікальність монети перебуває в надчеканці на аверсі. Вона виконана як мініатюрний портрет Септимія Севера.
Монета # 9
Сестерцій Євпатора. Унікальна монета з новим типом аверса.
Монета # 16
Денарій Рискупoріда III. Унікальна монета з новими деталями на реверсі - каблучка в руці царя і надчеканка
Монета # 18
Денарій Рискупоріда III. Вперше на аверсі монети даного типу приміщена подібна надчеканка
Монета # 21
Денарій Котіса III. Унікальна монета. По номіналу являє собою подвійний денарій, по типології - денарій, по вазі - не відповідає жодному з них.

Випуск №6. Березень 2001 р.
"Обрані монети боспорських царів - від Савромата III до Тейрана".
Автори: В.П. Алексєєв, П.Г. Лобода.


Серед 20 опублікованих монет, викарбуваних на Боспорі у період з 229 по 278 р.р. н.е., є унікальні та рідкі екземпляри.
Монета #4. Денарій Савромата III. Тип аверса не відомий на монетах цього царя. Надчеканка на реверсі є унікальной.
Монета #7. Денарій Рескупоріда IV. Уперше публікується монета цього царя з невідомим раніше номіналом - денаріем.
Монета #12. Подвійний денарій Інінфімея. Незвичайна надчеканка на реверсі перетворює монету в унікальний варіант.
Монета #18. Статер Савромата IV. Унікальний варіант. Помилка в написанні титулу царя.