Істория грошового обігу України

Історія Північного Причoрномор'я та його монетної справи

Виставки та експозиції

Публікації

Популярні проекти

Керівництво та адреса музею

Експертна комісіяНазад


   Вісник Одеського музею нумізматики
Ru  En  Ua  
 


Вісник | Книги | Доповіді й cтатті | Альманах

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15
#16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26-27 #28 #29 #30 #31
#32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46
#47-48 #49-50 #51-52 #53-54 #55-56 #57 #58 #59-60 #61
#62  

Випуск №7. Червень 2001 р.
"Кілька рідких монет Боспору еліністичного та римського часів".
Автори : В.П.Алексєєв , П.Г. Лобода.


Публікуються 13 рідких монет Боспору від часу правління Левкона II до Рескупоріда V.
Монета № 1. Обол Левкона II. Унікальний екземпляр. У легенді на реверсі зворотний порядок слів.
Монета № 9. Сестерцій Савромата I. Унікальний екземпляр. На аверсе дві надчеканки. На реверсі помилка в знаку ціності - НМ замість МН.
Монета № 10. Сестерцій Реметалку. Унікальний екземпляр. Монета має напівсферичну форму (на зразок візантійських скіфатів), не властиву античним монетам.
Монета № 13. Денарій Рескупоріда V. Унікальний екземпляр. На реверсі богиня на троні зображена вправо, а не вліво, як звичайно.
Випуск № 8. Вересень 2001 р.
"Срібні монети Пантікапея ( кінець VI в. - I в. до н.е.)".
Автори : В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.

Публікуються 23 срібні монети, викарбувані в Пантікапеї в період з кінця VI в. до I в. до н.е., включаючи час правління на Боспорі Мітрідата VI. Чимало з ціх срібних монет є в тім чи іншому ступені рідкими екземплярами.
Монета № 10. Гемідрахма. 375 - 360 р.р. до н.е.
Монета № 12. Діобол. 340 - 330 р.р. до н.е.
Монета № 14. Гемідрахма. 315 - 300 р.р. до н.е.
Монета № 23. Драхма . 100 - 75 р.р. до н.е. Перечекан на драхмі Кападокійского царства
Випуск №9 . Грудень 2001 р.
"Монети боспорських міст - Пантікапею, Феодосії та Горгіпії ".
Автори : В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.


Публікуються 15 досить рідких срібних та мідних монет міст Боспору.
Монета № 4. Храм Аполона в Пантікапеї. Тетартеморій. V в. до н.е. Срібло.
Монета № 9. Пантікапей. Діхалк. I в. до н.е. Мідь.
Монета № 14. Феодосія. Тетрахалк. III в. до н.е. Мідь.
Монета № 15. Горгіпія. Обол. I в. до н.е. Мідь.
Випуск 10. Березень 2002 р.
"Кілька унікальних невиданих монет Причорномор'я".
Автори: П.Г. Лобода, Е.В. Арсюхін.


Публікуються рідкі й унікальні монети Причорномор'я, що представляють визначений інтерес для науки.
Монета № 1. Монета з написом ПАNТI. II в. до н.е. Мідь.
Монета №2. . Новий тип монет Діоскуріади. II - I в.в. до н.е. Мідь.
Монета №3. Срібна монета Тмутараканського князівства. Срібник Мстіслава I Удалого (?) . Кінець Х - початок ХI в. в.
Монета № 15. Трахея імператора Андроніка II. XIV в. Мідь . Монета знайдена в Криму .
Випуск 11. Червень 2002 р.
"Монети боспорських міст Німфея, Фанагорії та монети сіндов".
Автори : В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.


Публікуються 15 срібних та мідних монет, що відносяться до міського карбування зазначених центрів Боспору.
Монета №1. Німфей. Діобол. V в. до н.е. Срібло.

Монета №7. Фанагорія. Тетробол. II в. до н.е. Срібло.
Монета №8. Фанагорія. Тетрахалк . II - I в.в. до н.е. Мідь. Надкарбування на аверсі перетворює монету в унікальний варіант .
Монета №15. Монета сіндов. Трігеміобол(?). V в. до н.е. Срібло. Унікальна вага (0,81 г) дозволяє цю монету назвати оболом .
Випуск 12. Вересень 2002 р.
"Рідкі і невидані монети Керкінітіди і Херсонеса".
Автори: В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.


Серед 24 видаваних срібних та мідних монет міст Західної Таврії є чимало рідких і унікальних екземплярів.
Монета № 2. Керкінітіда. Монета-стріла . V в. до н.е. Мідь. Унікальний варіант із залишками не підрубленого лиття.
Монета № 5. Керкінітіда. Діхалк . IV в. до н.е. Мідь. Унікальний варіант. Нове магістратське ім'я ЕРМ на даному номіналі.
Монета № 16. Херсонес. Тетрахалк. I в. до н.е. Мідь. Унікальний варіант. Дві надчеканки - на аверсі та реверсі.
Монета № 21. Херсонес. Тетрасарій. I в. н.е. Мідь. Унікальний варіант.