Істория грошового обігу України

Історія Північного Причoрномор'я та його монетної справи

Виставки та експозиції

Публікації

Популярні проекти

Керівництво та адреса музею

Експертна комісіяНазад


   Вісник Одеського музею нумізматики
Ru  En  Ua  
 


Вісник | Книги | Доповіді й cтатті | Альманах

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15
#16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26-27 #28 #29 #30 #31
#32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46
#47-48 #49-50 #51-52 #53-54 #55-56 #57 #58 #59-60 #61
#62  

Випуск #13. Грудень 2002 р.
"Невиданні та рідкі монети Ніконія і Тіри ".
Автори: В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.

Публікуються рідкі монети античних міст Ніжнього Подністрів'я: 7 монет Ніконія та 13 тірских монет.
Монета #5. Ніконій. Мідь. V в. до н.е. Унікальна монета.
Монета #7. Кізік. Мідь покрита елєктром. V в. до н.е. Унікальна монета, знайдена в Ніконію.
Монета #13. Тіра. Драхма. IV в. до н.е. Унікальна монета, диферент Е.
Монета #15. Тіра. Мідь. II в. до н.е. Рідка монета.Випуск #14. Березень 2003 р.
"Рідкі монети Ольвії".
Автори: В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.

Публікуються 19 унікальних та рідких монет античної Ольвіі.
Монета #1. Ольвія. Мідь. V в. до н.е. Унікальна монета.
Монета #13. Ольвія. Халк царя Скілура. II в. до н.е. Унікальна монета.
Монета #16. Ольвія. Терасарій архонта Анаксімена. II в. н.е. Унікальна монета.
Монета #17. Ольвія. Терасарій архонта Анаксімена. II в. н.е. Унікальна монета.

 

Випуск #15. Червень 2003 р.
"Рідкі монети боспорських правителей та міста Тіри".
Автори: В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.

Публікуються 19 унікальних та рідких монет Боспорського царства та античної Тіри.
Монета #1. Боспор. Статер Гігіенонта. III в. до н.е. Рідка монета.
Монета #2. Боспор. Унція Дінамії. I в. до н.е. Рідка монета.
Монета #3. Боспор. Асарій Дінамії. I в. до н.е. Рідка монета.
Монета #6. Боспор. Сестерцій Савромата I. II в. н.е. Рідка монета.

Випуск #16. Серпень 2003 р.
"Нові матеріали до нумізматики Тіри".
Автори: В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.

Публікуються 24 унікальних та рідких монет античної Тіри.
Монета #1. Тіра. Мідь. III в. до н.е. Унікальна монета.
Монета #6. Тіра. Мідь. II в. до н.е. Рідка монета.
Монета #8. Тіра. Мідь. II в. до н.е. Унікальна монета.
Монета #14. Тіра. Мідь. I в. н.е. Рідка монета.
Випуск #17. Жовтень 2003 р.
"Нові матеріали до древньої нумізматики України".
Автор: П.Г. Лобода.

Публікуються унікальні античні та середньовічні нумізматичні пам'ятники України.

Монета #1. Український ауреус. Золото. Імітація римського ауреусу II в. н.е. Унікальний варіант.
Монета #2. Український ауреус. Золото. Імітація римського ауреусу III-IV в.в. н.е. Унікальний варіант.
Монета #3. Гривня київського типу зменшеної ваги з графіті. Срібло. XI - XIII в.в. н.е. Унікальний варіант.
Монета #4. Золота гривня. XI - XIII в.в. н.е. Унікальна монета.
Випуск #18. Грудень 2003 р.
"Рідкі монети боспорських царей перших віків нашої ери ".
Автори: В.А.Алексєєв, П.Г. Лобода.

Публікуються 15 унікальних та рідких монет Боспорського царства.

Монета #1. Котіс I. Тріенс. I в. н.е. Дуже рідка монета.
Монета #2. Рескупорід II. Сестерцій. I в. н.е. Унікальний варіант.
Монета #4. Реметалк. Сестерцій. II в. н.е. Унікальний варіант.
Монета #6. Савромат II. Сестерцій. II-III в.в. н.е. Рідка монета.
Випуск #19. Лютий 2004 р.
"Рідкі монети Ольвіі класичного та еліністичного часів".
Автори: В.А.Алексєєв, П.Г. Лобода.

Публікуються 15 унікальних та рідких монет античної Ольвіі.

Монета #1. Борісфеніда. Гібрідна монета "стрело-риба". VII-V в.в. до н.е. Унікальний варіант.
Монета #2. Ольвія. Статер Емінака. Срібло. V в. до н.е. Рідка монета.
Монета #7. Ольвія. Драхма. Срібло. III в. до н.е. Унікальна монета.
Монета #7. Ольвія. Тріхалк царя Акроси. Мідь. III в. до н.е. Рідка монета.
Випуск #20. Березень 2005 р.
" Кілька давньоруських й українських монет-імітацій".
Автор: П.Г. Лобода.

Публікуються 11 середньовічних монет-імітацій Київської Русі, Тмутараканського князівства й одна середньовічна монета міста Львіва.

Монета #1. Київська Русь.Чернігівське наслідування абасидському дирхему. Срібло . IX-X с . с

Монета #7. Тмутараканське князівство. Наслідування візантійському міліарисію. Мідь . X-XI с . с .

Монета #9. Галиц ь ка Русь. Рус ь кий грошик м . Льв і ва. XIV с

Монета #11. Українська імітація літовського соліду. XVII с .Випуск #21. Вересень 2005 р.
"Рідкі та унікальні монети античних міст Північного Причорномор'я і знайдені на їхніх територіях монети грецького миру".
Автори: В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.

Публікуються 16 античних монет. Найцікавішими по якості нової наукової інформації, на погляд авторів, є такі монети:

Монета #1. Ніконій. Цар Скіл. Середній номінал. Мідь.
470-460 гг.до н.е. Рідка монета.

Монета #7. Савромат II.
174 - 211 р. н.е. Сестерцій. Мідь.
Унікальна монета. Невідома комбінація монетних типів.

Монета #13. Кізік. Гекта. Електр. 550 - 475 рр.до н.е.
Перша монета Кізіка, знайдена у Феодосії.

Монета #14. Невідомий центр і емітент. Золото.
V - IV вв. до н.е. Унікальна монета. Знайдена на території Ольвійского полісу.