Істория грошового обігу України

Історія Північного Причoрномор'я та його монетної справи

Виставки та експозиції

Публікації

Популярні проекти

Керівництво та адреса музею

Експертна комісіяНазад


   Вісник Одеського музею нумізматики
Ru  En  Ua  
 


Вісник | Книги | Доповіді й cтатті | Альманах

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15
#16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26-27 #28 #29 #30 #31
#32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46
#47-48 #49-50 #51-52 #53-54 #55-56 #57 #58 #59-60 #61
#62  

Випуск #28. Січень 2008 р.
"Нові знахідки античних монет у Північном Причорномор'ї".
Автори: В.П. Алексєєв, П.Г. Лобода.


У статті опубліковані 22 античні монети міст Тіра, Ольвія, Німфей, Боспорського царства, а також іноземні монети, які були знайдені в античних містах і поселеннях Північного Причорномор'я. Серед них такі екземпляри:

Ольвія. Обол. ІV в. до н.е. Унікальна монета.

Німфей. Діобол. V в. до н.е. Рідка монета.

Боспорське царство. Цар Реметалк. Сестерцій. ІІ в. н.е. Надкарбування на аверсі.

Афіни. Пентобол. V-І вв. до н.е. Уперше знайдена у Фанагорії.Випуск #29. Березень 2008 р.
"Нові нумізматичні пам'ятники середньовічної епохи, знайдені на території України".
Автор: П.Г. Лобода.


У статті опубліковані 12 монет, що відносятся до середньовічної епохи історії України. Серед них такі екземпляри:


Київська Русь. Срібник Володимира I. X в. н.е. Рідка монета.

Київське князівство. Денарій Володимира Ольгердовича. XІV в. н.е. Рідка монета.

Київське князівство. Наслідування денгу Джанибека з литовським надкарбуванням.  XІV в. н.е. Рідкий варіант.

Аспрокастрон. Напівгріш. XV в. н.е. Унікальна монета.Випуск #30. Вересень 2008 р.
"Невидані стародавності Північного Причорномор'я від епохи бронзи до раннього середньовіччя ".
Автори: В.П. Алексєєв, П.Г. Лобода.


У статті опубліковані 23 нові археологічні пам'ятника, які були знайдені в античних містах і поселеннях Північного Причорномор'я. Серед них такі екземпляри:

Ольвія. Чорнофігурний килик. VI в. до н.е.

Ольвія. Червонофігурна пелика. V в. до н.е.

Тіра. Червонофігурний кратер.
V в. до н.е.

Тіра. Бронзовий амулет.
II в. до н.е.


Випуск #31. Березень 2009 р.
"Невідомі екземпляри литих монет Ольвії та Істрії VI-V вв. до н.е. ".
Автори: В. П. Алексєєв, П. Г. Лобода.


У статті опубліковані 12 литих монет, що відносятся до  пізнього архаїчного та  раннього класичного часів. Серед них такі екземпляри:

Борисфеніда. Ранній грошовий знак. VI в. до н.е. Вага 83,1 р. Унікальний варіант.

Ольвія. "Важкий" дельфін. VI в. до н.е. Вага 74,9 р. Рідка монета.

Ольвія. Ас. V в. до н.е. Вага 464,9 р. Унікальний варіант.

Ольвія. Ас. V в. до н.е. Вага 195 р. Унікальний варіант.


Випуск #32. Червень 2009 р.
"Керамічні вироби, що були знайдені в античних містах та поселеннях Північно-Західного Причорномор’я ".
Автори: В. П. Алексєєв, П. Г. Лобода.


У статті опубліковані 22 нові археологічні пам'ятника, які були знайдені в античних містах і поселеннях Північно-Західного Причорномор'я. Серед них такі екземпляри:

Ольвія. Чорнофігурний канфар.
III в. до н.е.

Ольвія. Чорнофігурний
амфориск.
V в. до н.е.

Ольвія. Амфора м. Менди.
IV в. до н.е.

Ніконій. Глиняній світильник.
III в. до н.е.


Випуск #33. Листопад 2009 р.
"Артефакти скіфо-сарматської та гунської культур".
Автори: В. П. Алексєєв, П. Г. Лобода.


У статті опубліковані 37 предметів, які були знайдені в Північно-Західному Причорномор'ї, та відносяться до скіфо-сапматської та гунської культур. Серед них такі екземпляри:

Тамань. Скіфська золота бляшка.
VI в. до н.е.

Тамань. Скіфська золота бляшка.
IV в. до н.е.

Білогорськ (Крим). Сарматська золота бляшка.
II в. до н.е.

Білогорськ (Крим). Скіфський золотий амулет.
IV в. до н.е.


Випуск #34. Січень 2010 р.
"Декілька рідких монет античної Тіри".
Автори: В. П. Алексєєв, П. Г. Лобода.


У статті опубліковані 15 древніх монет, які можуть стати необхідним доповненням до Корпусу монет античної Тири. Серед них такі екземпляри:

Монета #1
Нова монограма й повне написання етнікону - TYPANON

Монета #4
Енгліфічне клеймо на реверсі у вигляді букви –

Монета #10
У написі на реверсі втримуються орфографічні помилки

Монета #15
Рідка монета

Випуск #35. Січень 2010 р.
"Невідомі й рідкі варіанти монет античних міст Північного Причорномор'я (на матеріалі приватних колекцій м. Одеси)".
Автори: В.П. Алексєєв, П.Г. Лобода.


У статті опубліковані 14 древніх монет. Серед них такі екземпляри:

Монета #1
Тіра. Драхма

Монета #6
Тіра. Тетрасарій Марка Аврелія

Монета #12
Ольвія. Тетрасарій Флавія Гипанія

Монета #14
Пантікапей. Тетартеморій

Випуск #36. Березень 2010 р.
"Монети грецького cвіту, знайдені на територіях античних держав Північного Причорномор'я".
Автори: В.П. Алексєєв, П.Г. Лобода.


У статті опубліковані 23 древні монети. Серед них такі екземпляри:

Монета #1
Статер Кізику. Знайдений у Никонії

Монета #2
Гекта Ерітри. Знайдена на Аджиголі

Монета #3
Гекта Фокеї. Знайдена в Ольвії

Монета #4
Гемігекта Лесбосу. Знайдена в Ольвії

Випуск #37. Липень 2010 р.
"Артефакти древніх культур, знайдені у Північному Причорномор'ї".
Автори: В.П. Алексєєв, П.Г. Лобода.


У статті опубліковані 17 артефактів. Серед них такі екземпляри:

Аджигол.
Амулет

Тіра.
Статуетка Гермесу

Ольвія.
Теракотовий штамп

Ольвія.
Гиря


© The Odessa Museum of Numismatic 2007.